subota, 29. rujna 2012.

STAMBENO NASELJE U NEDŽARIĆIMA, SARAJEVO-BiH

Situacija: 4 stambene lamele


 Lokacija

Objekti se nalaze na ravničarskom  dijelu grada Sarajeva, na području Općine “Novi grad” naselje Nedžarići.
Ukupno  12'107.20 m2 korisnog prostora. Objekti su postavljani u četiri niza, na međusobnom horizontalnom razmaku  l=14.0 m. Objekti su svojom dužom stranom postavljeni u pravcu jugoistok-sjeverozapad. Krovovi su predviđeni kao jednovodni, s nagibom ka sjeveroistoku, a prostor ispod je iskorišten kao mansardni.
Dimenzije objekta su : 
                       L-A    40.0 x 15.50 m 
                       L-B    28.0 x 15.50 m 
                       L-C    30.0 x 15.50 m
                       L-D    30.7 x 11.50 m  Tlocrt garaže
Tlocrt prizemlja 
                                             


Tlocrt karakteristične etaže
Fasade
Fasade
Pristupi objektima bi bili s nove saobraćajnice na jugoistočnoj strani lokacije gdje se predviđa pristupna rampa za podzemnu garažu sa cca. 88 parking mjesta. Unutar lokacije se predviđa unutrašnje dvorište odakle bi se ulazilo u stambene objekte. Orijentacija objekata, dužom stranom, je jugoistok-sjeverozapad. Orijentacija prostorija je sjeveroistok-jugzapad. U prizemlju lamela se predviđaju stambeni prostori osim lamele D gdje se predviđaju poslovni prostori koji su otvoreni prema ulica Branislava Nušića.
Spratovi svih lamela su predviđeni kao stambeni. Najviša kota krova je +16 m.