ponedjeljak, 1. listopada 2012.

KATOLIČKA CRKVA KRUŠČICA, ŽUPA VITEZ, BiH

Panorama grad Vitez, FBiH
Općina Vitez je prostor koji se proteže u geografskom središtu Bosne i Hercegovine. Vitez je grad i općina koja se nalazi u Srednjebosanskom kantonu. Smješten u centralnom dijelu doline rijeke Lašve, koja se proteže od jugoistočnih padina planine Vlašić do Busovače. Ova se dolina formirala na 390-480 m nadmorske visine. Lašvansko polje dugo je oko 17 km, a širina mu je različita i iznosi prosječno 3 km. Vitez je udaljen od Sarajeva 70 km, a od Zenice 12 km. Uže gradsko područje, nalazi se na nadmorskoj visini od 415 metara, a najviše naselje, selo Zaselje, nalazi se na 700 metara nadmorske visine.
Projekt katoličke crkve Kruščica započet je od strane arhitekte 
Tome Štrausa 2007 godine, a nastavljen i završen u "DOXAT" arhitektonskom studiju u Sarajevu i kojeg potpisuju arhitekta Drino Riad i Mario Šehić.


Katolička crkva u Kruščici pripada župi Vitez. Na slici je  izgled crkve prikazan iz smjera juga gdje se vidi apsida crkve  i dvorana za bdijenje u suterenu.


Sjeverni izgled crkve Kručica. Ulaz u crkvu je osiguran sa glavnog crkvenog trga koji predstavlja mjesto okupljanja i dijeli crkveni dio od pripadajućeg groblja. Glavni ulaz je naglašen sa visokim ulaznim portalom i dvokrilnim drvenim vratima sa ručkama u obliku križa.

Interijer crkve-pogled sa galerije
Interijer crkve-pogled sa ulaza


pogled prema oltaru

pogled sa galerije-drveni strop

Drvena ulazna vrata
Oltar i apsida crkve
Pogled prema galeriji i ulaznim vratima crkve. Strop je izrađen od lamelirane drvene konstrukcije koja pretsavlja tradicionalni križni svod.
Interijer crkve je izrađen u tamno-svijetlom tonu kako bi se dobio kontrast između bijelih ploha zida, tamnog drvenog stropa i pripadajuće opreme.


Projekt crkve: tlocrt prizemlja i podužni presjek


Projekt crkve: fasade (pročelja)